Nová devítiletá soukromá základní škola.

Filozofií se přibližujeme lesním školkám, náš vzdělávací program klade důraz  na rozvoj partnerství člověka s přírodou a zdravý životní styl. Snažíme se o  zařazení  mnoha  pohybových aktivit do vyučování, o podávání zdravé stravy ve školní jídelně, o vedení výuky bez zbytečného stresu. Malý počet žáků ve třídě, vlídní učitelé, nově postavená školní budova se zahradou, začátek vyučování až od devíti hodin, používání inovativních výukových strategií  a slovního hodnocení místo známek - tím vším dohromady utváříme zdravé, bezpečné a motivující prostředí pro harmonický rozvoj našich žáků. V odpoledních hodinách a o prázdninách nabízíme zájmové kroužky a příměstské tábory i pro děti z okolí.   


Novinky

23.10.2016 19:15

Podzimní prázdniny

26. a 27. října máme prázdniny. Tyto dny není otevřená jídelna ani družina. Přejeme pěkné dny volna.  Jak připadly prázdniny na tento školní rok? Podívejte se zde Prázdniny 2016 - 2017 .

Celý článek

—————

18.10.2016 09:40

Podzimní příměstský tábor

Během podzimních prázdnin nabízíme dětem příměstský tábor. www.plaminek.info/novinky/podzimni-primestky-tabor/  

Celý článek

—————

25.08.2016 13:44

Začínáme

slavnostním otevřením budovy školy 1. září v 16. hodin. Areál školy je otevřen veřejnosti.   

Celý článek

—————


Den otevřených dveří je u nás každý den. Přijďte.


Kontakt

Základní škola Těptín

Jílovská 884
Kamenice - Těptín
25168+420 732 348 805
Stále máme volná místa pro žáky 6. třídy. Kapacita I. stupně je pro tento školní rok naplněna. Možno registrovat domácí školáky! Zápisy do 1. třídy se budou konat v dubnu 2017.  V příštím školním roce budeme otevírat  1. - 7. ročník.