V neděli 5. 3. od 10.00 - 12.00 otevíráme dveře. Přijďte se podívat k nám do školy, popovídat si s pedagogy o naší vizi, výchovných a vyučovacích strategiích a dalších praktických záležitostech chodu školy.

 

Základní škola založená rodiči.

Filozofií se přibližujeme lesním školkám, náš vzdělávací program klade důraz  na rozvoj partnerství člověka s přírodou a zdravý životní styl. Snažíme se o  zařazení  mnoha  pohybových aktivit do vyučování, o podávání zdravé stravy ve školní jídelně, o vedení výuky bez zbytečného stresu. Malý počet žáků ve třídě, vlídní učitelé, nově postavená školní budova se zahradou, začátek vyučování až od devíti hodin, používání inovativních výukových strategií  a slovního hodnocení místo známek - tím vším dohromady utváříme zdravé, bezpečné a motivující prostředí pro harmonický rozvoj našich žáků. V odpoledních hodinách a o prázdninách nabízíme zájmové kroužky a příměstské tábory i pro děti z okolí.   


Novinky

24.02.2017 14:08

Zápis do první třídy

1. dubna 2017 od 9.30 - 15.30., nebo individuálně po dohodě během celého dubna. Zápisy do vyšších ročníků probíhají už teď.

Celý článek

—————

10.01.2017 14:53

KROUŽKY NA 2. POLOLETÍ

Informace o nabízených kroužcích na 2. pololetí naleznete zde.

Celý článek

—————

01.01.2017 14:51

PF 2017

Děkujeme všem za dosavadní přízeň a podporu! Do nového roku si přejeme, a vynasnažíme se o to, aby děti zažívaly dobrodružství, radost z objevování a tvoření, přátelství a dobrý pocit ze spolupráce, souznění s přírodou a obyčejné lidské štěstí.

Celý článek

—————


Den otevřených dveří je u nás každý den. Přijďte.


Kontakt

Základní škola Těptín

Jílovská 884
Kamenice - Těptín
25168+420 732 348 805
Nově se uvolnilo místo pro žáky 1. stupně! Stále máme volná místa pro žáky 6. třídy. Možno registrovat domácí školáky! Zápisy do 1. třídy se budou konat 1. dubna 2017.  V příštím školním roce budeme otevírat  1. - 7. ročník.