Soukromá základní devítiletá škola.

Filozofií se přibližujeme lesním školkám, náš vzdělávací program klade důraz  na rozvoj partnerství člověka s přírodou a zdravý životní styl. Snažíme se o  zařazení  mnoha  pohybových aktivit do vyučování, o podávání zdravé stravy ve školní jídelně, o vedení výuky bez zbytečného stresu. Malý počet žáků ve třídě, vlídní učitelé, nově postavená školní budova se zahradou, začátek vyučování až od devíti hodin, používání inovativních výukových strategií  a slovního hodnocení místo známek - tím vším dohromady utváříme zdravé, bezpečné a motivující prostředí pro harmonický rozvoj našich žáků. V odpoledních hodinách a o prázdninách nabízíme zájmové kroužky a příměstské tábory i pro děti z okolí.   


Novinky

11.05.2017 21:43

Letní tábory pro školáky

Pro děti od šesti let pořádáme v Těptíně letní tábory, jeden z vedoucích je náš učitel Tomáš, mrkněte sem 

Celý článek

—————

24.02.2017 14:08

Zápis do první třídy

1. dubna 2017 od 9.30 - 15.30., nebo individuálně po dohodě během celého dubna. Zápisy do vyšších ročníků probíhají už teď.

Celý článek

—————

10.01.2017 14:53

KROUŽKY NA 2. POLOLETÍ

Informace o nabízených kroužcích na 2. pololetí naleznete zde.

Celý článek

—————


Den otevřených dveří je u nás každý den. Přijďte.


Kontakt

Základní škola Těptín

Jílovská 884
Kamenice - Těptín
25168+420 732 348 805
V příštím školním roce budeme otevírat  1. - 7. ročník. Máme ještě několik volných míst.